Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 13485:2016

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 13485:2016  -  Företag: I...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
i3TEX AB Utveckling av medicinsktekniska produkter innehållande elektronik, mjukvara, mekanik och polymera material SS-EN ISO 13485:2016
EA: 34
MD 1102 MD 1106 MD 1107 MD 1109 MD 1111 MD 1301
5930 MD
 se ovan Utveckling av medicinsktekniska produkter innehållande elektronik, mjukvara, mekanik och polymera material SS-EN ISO 13485:2016
EA: 34
MD 1102 MD 1106 MD 1107 MD 1109 MD 1111 MD 1301
5930 MD
Ibbab Ingenjörsfirma Björn Bergdahl AB Utveckling, tillverkning, service och försäljning av medicinsk och elektronisk utrustning SS-EN ISO 13485:2016
EA: MD 1301
23
6046 MD
 se ovan Utveckling, tillverkning, service och försäljning av medicinsk och elektronisk utrustning SS-EN ISO 13485:2016
EA: MD 1301
23
6046 MD
Inission Borås AB Contract manufacturing of electronic medical devices and components

Sjömarken

SS-EN ISO 13485:2016
EA: 19
MD 1111
1483 MD
 se ovan Contract manufacturing of electronic medical devices and components

Sjömarken

SS-EN ISO 13485:2016
EA: 19
MD 1111
1483 MD
InstruNor AS Utveckling, marknadsföring, försäljning och produktion av instrument för analyslaboratorier

Bjørnemyr (Norge)

SS-EN ISO 13485:2016
EA: 18
IVD
5522 MD
 se ovan Utveckling, marknadsföring, försäljning och produktion av instrument för analyslaboratorier

Bjørnemyr (Norge)

SS-EN ISO 13485:2016
EA: 18
IVD
5522 MD
Integration Diagnostics Sweden AB Konstruktion, produktion, slutkontroll och marknadsföring av produkter och tillbehör för mätning av implantatstabilitet SS-EN ISO 13485:2016
EA: 23
MD 1106
5911
 se ovan Konstruktion, produktion, slutkontroll och marknadsföring av produkter och tillbehör för mätning av implantatstabilitet SS-EN ISO 13485:2016
EA: 23
MD 1106
5911
 se ovan Konstruktion, produktion, slutkontroll och marknadsföring av produkter och tillbehör för mätning av implantatstabilitet SS-EN ISO 13485:2016
EA: 23
MD 1106
5911
 se ovan Konstruktion, produktion, slutkontroll och marknadsföring av produkter och tillbehör för mätning av implantatstabilitet SS-EN ISO 13485:2016
EA: 23
MD 1106
5911
Invent Medic Sweden AB Utveckling, produktion och distribution av produkter för att förebygga eller lindra sjukdomar eller skador relaterade till kvinnors hälsa SS-EN ISO 13485:2016
EA: 34
MD 0106
5968 MD
 se ovan Utveckling, produktion och distribution av produkter för att förebygga eller lindra sjukdomar eller skador relaterade till kvinnors hälsa SS-EN ISO 13485:2016
EA: 34
MD 0106
5968 MD
 se ovan Utveckling, produktion och distribution av produkter för att förebygga eller lindra sjukdomar eller skador relaterade till kvinnors hälsa SS-EN ISO 13485:2016
EA: 34
MD 0106
5968 MD
 se ovan Utveckling, produktion och distribution av produkter för att förebygga eller lindra sjukdomar eller skador relaterade till kvinnors hälsa SS-EN ISO 13485:2016
EA: 34
MD 0106
5968 MD
Isakssons Gummifabrik AB Tillverkning av gummiduk för dental användning och von Rosen-skenor för förebyggande och behandling av höftledsluxation hos spädbarn

Båstad

SS-EN ISO 13485:2016
EA: 14
MD 0401
5735 MD
 se ovan Tillverkning av gummiduk för dental användning och von Rosen-skenor för förebyggande och behandling av höftledsluxation hos spädbarn

Båstad

SS-EN ISO 13485:2016
EA: 14
MD 0401
5735 MD


Visa denna sida för utskrift.