Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 13485:2016

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 13485:2016  -  Företag: B...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Blekingesjukhuset Inköp, service och underhåll av medicinteknisk utrustning för bruk på vårdinrättning SS-EN ISO 13485:2016
EA: 34
5955 MD
 se ovan Inköp, service och underhåll av medicinteknisk utrustning för bruk på vårdinrättning SS-EN ISO 13485:2016
EA: 34
5955 MD


Visa denna sida för utskrift.