Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 13485:2012

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 13485:2012  -  Företag: O...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Ortoma AB Utveckling, tillverkning och marknadsföring av kirurgiska system för planering och placering/positionering av ortopediska implantat SS-EN ISO 13485:2012
EA: 34
MD 1111
5976 MD
 se ovan Utveckling, tillverkning och marknadsföring av kirurgiska system för planering och placering/positionering av ortopediska implantat SS-EN ISO 13485:2012
EA: 34
MD 1111
5976 MD
Osstell AB, Stampgatan 14, SE-411 01 Göteborg, Sweden Utveckling, produktion och marknadsföring av medicintekniska mätinstrument

Göteborg

SS-EN ISO 13485:2012
EA: 18
MD 1106
2713 MD
 se ovan Utveckling, produktion och marknadsföring av medicintekniska mätinstrument

Göteborg

SS-EN ISO 13485:2012
EA: 18
MD 1106
2713 MD


Visa denna sida för utskrift.