Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 13485:2012

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 13485:2012  -  Företag: M...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Micropos Medical AB Konstruktion, tillverkning, slutkontroll och marknadsföring av system för positionsbestämning av målområde vid strålbehandling

Göteborg

SS-EN ISO 13485:2012
EA: MD 0203
19
5818 MD
 se ovan Konstruktion, tillverkning, slutkontroll och marknadsföring av system för positionsbestämning av målområde vid strålbehandling

Göteborg

SS-EN ISO 13485:2012
EA: MD 0203
19
5818 MD


Visa denna sida för utskrift.