Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 13485:2012

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 13485:2012  -  Företag: K...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Kitron AB Manufacturing of high-density electronics for medical devices

Jpg

SS-EN ISO 13485:2012
EA: 19
MD 0101 MD 1111
5927 MD
 se ovan Manufacturing of high-density electronics for medical devices

Jpg

SS-EN ISO 13485:2012
EA: 19
MD 0101 MD 1111
5927 MD


Visa denna sida för utskrift.