Ledningssystem


Cert.områden

Branscher
EA: 10.xx

Regioner

10.xx Tillverkning av stenkolsprodukter + petroleumraffinering


Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Göteborgs Smörjmedelsfabrik (Scanlube) AB Produktion och distribution av smörjmedel för industri och fordon

Göteborg

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 10
5492
 se ovan Produktion och distribution av smörjmedel för industri och fordon

Göteborg

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 10
5492 M
 se ovan Produktion och distribution av smörjmedel för industri och fordon

Göteborg

OHSAS 18001:2007
EA: 10
5492 O
Recyctec AB Förädling av använd glykol till en kommersiell industriell produkt

Lund, Jönköping

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 10
5675
 se ovan Förädling av använd glykol till en kommersiell industriell produkt

Lund, Jönköping

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 10
5675 M
St1 Refinery AB Raffinering av råolja till drivmedel och bränslen samt produktion av fjärrvärme vid raffinaderiet och fartygsexpedition i Skarvikshamnen

Göteborg

EMAS, EG Förordning nr 1221/2009
EA: 10
5009 E
 se ovan Raffinering av råolja till drivmedel och bränslen samt produktion av fjärrvärme vid raffinaderiet och fartygsexpedition i Skarvikshamnen

Göteborg

SS-EN ISO 14001:2004
EA: 10
5009 M


Visa denna sida för utskrift.