Ledningssystem


Cert.områden
Alla standarder

Branscher

Regioner

Alla standarder  -  Företag: X...


Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
XENA Entreprenad AB Hantering och organisering av avfall på mellanstationer, rengöring av avfallskärl och avfallsrum, klottersanering, tillverkning av kolsyreis, service och enklare reparationer och underhåll av sopsugssystem samt service och sanering av sopventilrum SS-EN ISO 14001:2015
EA: 39
6019 M
 se ovan Hantering och organisering av avfall på mellanstationer, rengöring av avfallskärl och avfallsrum, klottersanering, tillverkning av kolsyreis, service och enklare reparationer och underhåll av sopsugssystem samt service och sanering av sopventilrum SS-EN ISO 14001:2015
EA: 39
6019 M
XL-BYGG AB Handel och lagerhållning av impregnerat byggtimber, innerpanel, plywood, MDF, partikelskivor, fiberboard, fingerskarvat, limfogskivor, dörrar och dörrkarmar, fönster och fönsterkarmar, golv samt lister – Fysisk åtskillnad. Produktion av takstolar, underlagsspontluckor och väggelement, dimensionshyvlat, planhyvlat och ytterbeklädnad med hyvling som utlagd process- Fysisk åtskillnad. PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 29
5880 PEFC
 se ovan Handel och lagerhållning av impregnerat byggtimber, innerpanel, plywood, MDF, partikelskivor, fiberboard, fingerskarvat, limfogskivor, dörrar och dörrkarmar, fönster och fönsterkarmar, golv samt lister – Fysisk åtskillnad. Produktion av takstolar, underlagsspontluckor och väggelement, dimensionshyvlat, planhyvlat och ytterbeklädnad med hyvling som utlagd process- Fysisk åtskillnad. PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 29
5880 PEFC


Visa denna sida för utskrift.