Ledningssystem


Cert.områden
Alla standarder

Branscher

Regioner

Alla standarder  -  Företag: X...


Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
XENA Entreprenad AB Hantering och organisering av avfall på mellanstationer, rengöring av avfallskärl och avfallsrum, klottersanering, tillverkning av kolsyreis, service och enklare reparationer och underhåll av sopsugssystem samt service och sanering av sopventilrum SS-EN ISO 14001:2015
EA: 39
6019 M
 se ovan Hantering och organisering av avfall på mellanstationer, rengöring av avfallskärl och avfallsrum, klottersanering, tillverkning av kolsyreis, service och enklare reparationer och underhåll av sopsugssystem samt service och sanering av sopventilrum SS-EN ISO 14001:2015
EA: 39
6019 M
XL-BYGG AB Handel och lagerhållning av impregnerade stolpar, impregnerat byggtimber, innerpanel, plywood, partikelskivor, fiberboard, fingerskarvat, limfogskivor, dörrar och dörrkarmar, fönster och fönsterkarmar, golv samt lister – Fysisk åtskillnad. Inköp, lagerhållning och försäljning av impregnerat virke, dimensionshyvlat, planhyvlat och ytterbeklädnad. - Volymkrediteringsmetoden. Tillverkning och försäljning av innerpanel och lister – Volymkreditmetoden. Produktion av takstolar och väggelement - fysisk åtskillnad. PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 29
5880 PEFC
 se ovan Handel och lagerhållning av impregnerade stolpar, impregnerat byggtimber, innerpanel, plywood, partikelskivor, fiberboard, fingerskarvat, limfogskivor, dörrar och dörrkarmar, fönster och fönsterkarmar, golv samt lister – Fysisk åtskillnad. Inköp, lagerhållning och försäljning av impregnerat virke, dimensionshyvlat, planhyvlat och ytterbeklädnad. - Volymkrediteringsmetoden. Tillverkning och försäljning av innerpanel och lister – Volymkreditmetoden. Produktion av takstolar och väggelement - fysisk åtskillnad. PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 29
5880 PEFC


Visa denna sida för utskrift.