Ledningssystem


Cert.områden
Alla standarder

Branscher

Regioner

Alla standarder  -  Företag: R...


Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Racoon Miljöfilter AB Tillverkning och försäljning av filterapplikationer

Robertsfors

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 18
29
5095
 se ovan Tillverkning och försäljning av filterapplikationer

Robertsfors

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 18
29
5095
 se ovan Tillverkning och försäljning av filterapplikationer

Robertsfors

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 18
29
5095 M
 se ovan Tillverkning och försäljning av filterapplikationer

Robertsfors

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 18
29
5095 M
Rambo AB Återvinning, hantering och insamling av avfall samt avfallsrådgivning

Lysekils, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner samt kontor i Lysekil, avfallsanläggningar i Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 24
2008
 se ovan Återvinning, hantering och insamling av avfall samt avfallsrådgivning

Lysekils, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner samt kontor i Lysekil, avfallsanläggningar i Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 24
2008
 se ovan Återvinning, hantering och insamling av avfall samt avfallsrådgivning

Lysekils, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner samt kontor i Lysekil, avfallsanläggningar i Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 24
2008 M
 se ovan Återvinning, hantering och insamling av avfall samt avfallsrådgivning

Lysekils, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner samt kontor i Lysekil, avfallsanläggningar i Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 24
2008 M
 se ovan Återvinning, hantering och insamling av avfall samt avfallsrådgivning

Lysekils, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner samt kontor i Lysekil, avfallsanläggningar i Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft

AFS 2001:1
EA: 24
2008 S
 se ovan Återvinning, hantering och insamling av avfall samt avfallsrådgivning

Lysekils, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner samt kontor i Lysekil, avfallsanläggningar i Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft

AFS 2001:1
EA: 24
2008 S
Ramén Valves AB Utveckling, tillverkning och försäljning av industriella reglerventiler och regulatorer

Bromma

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
18
5867
 se ovan Utveckling, tillverkning och försäljning av industriella reglerventiler och regulatorer

Bromma

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
18
5867
 se ovan Utveckling, tillverkning och försäljning av industriella reglerventiler och regulatorer SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
18
5867 M
 se ovan Utveckling, tillverkning och försäljning av industriella reglerventiler och regulatorer SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
18
5867 M
Ravema AB, Ravema AS Försäljning, installation, utbildning, service av maskiner, robotar och egendesignade maskinsystem för skärande bearbetning samt verktyg och mätutrustning till svensk och norsk verkstadsindustri Salg, installasjon, opplæring, service av maskiner, roboter og egendesignede maskinsystem for skjærende bearbeiding samt verktøy og måleutstyr til svensk og norsk verkstedindustri

Värnamo, Sæetre(Norge) samt lokala försäljnings- och servicekontor i Sverige och Norge

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
1945
 se ovan Försäljning, installation, utbildning, service av maskiner, robotar och egendesignade maskinsystem för skärande bearbetning samt verktyg och mätutrustning till svensk och norsk verkstadsindustri Salg, installasjon, opplæring, service av maskiner, roboter og egendesignede maskinsystem for skjærende bearbeiding samt verktøy og måleutstyr til svensk og norsk verkstedindustri

Värnamo, Sæetre(Norge) samt lokala försäljnings- och servicekontor i Sverige och Norge

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
1945
Recycling Partner RP AB, Recycling Partner i Södertälje AB, Recycling Partner i Linköping AB Inköp och försäljning samt omfördelning av kontorsinredning

Nacka, Södertälje, Linköping

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
5649
 se ovan Inköp och försäljning samt omfördelning av kontorsinredning

Nacka, Södertälje, Linköping

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
5649
 se ovan Inköp och försäljning samt omfördelning av kontorsinredning

Nacka, Södertälje, Linköping

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
5649 M
 se ovan Inköp och försäljning samt omfördelning av kontorsinredning

Nacka, Södertälje, Linköping

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
5649 M
Recyctec AB Förädling av använd glykol till en kommersiell industriell produkt

Lund, Jönköping

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 10
5675
 se ovan Förädling av använd glykol till en kommersiell industriell produkt

Lund, Jönköping

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 10
5675
 se ovan Förädling av använd glykol till en kommersiell industriell produkt

Lund, Jönköping

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 10
5675 M
 se ovan Förädling av använd glykol till en kommersiell industriell produkt

Lund, Jönköping

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 10
5675 M
Refix Skadesanering AB Konsultation, sanering, avfuktning och återställande av fastigheter och lösöre beträffande brandskador, vattenskador, fuktskador, mögel, asbest, PCB, klotter, krypgrunder samt rivning och specialsanering

Solna

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 35
5175
 se ovan Konsultation, sanering, avfuktning och återställande av fastigheter och lösöre beträffande brandskador, vattenskador, fuktskador, mögel, asbest, PCB, klotter, krypgrunder samt rivning och specialsanering

Solna

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 35
5175
 se ovan Konsultation, sanering, avfuktning och återställande av fastigheter och lösöre beträffande brandskador, vattenskador, fuktskador, mögel, asbest, PCB, klotter, krypgrunder samt rivning och specialsanering

Solna

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 35
5175 M
 se ovan Konsultation, sanering, avfuktning och återställande av fastigheter och lösöre beträffande brandskador, vattenskador, fuktskador, mögel, asbest, PCB, klotter, krypgrunder samt rivning och specialsanering

Solna

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 35
5175 M
Region Skåne, Medicinsk Service, Labmedicin, Klinisk mikrobiologi, Substratenheten Tillverkning av mikrobiella odlingsmedier och reagenser för diagnostiskt-, forsknings-, utvecklings- och utbildningsändamål

Lund, Malmö

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 34
36
5453
 se ovan Tillverkning av mikrobiella odlingsmedier och reagenser för diagnostiskt-, forsknings-, utvecklings- och utbildningsändamål

Lund, Malmö

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 34
36
5453
Region Skåne, Skånevård Kryh, Centralsjukhuset Kristianstad, Sterilteknisk enhet Rengöring och sterilisering av medicintekniska instrument av flergångstyp SS-EN ISO 13485:2016
EA: 35
MDS 7006
5963 MD
 se ovan Rengöring och sterilisering av medicintekniska instrument av flergångstyp SS-EN ISO 13485:2016
EA: 35
MDS 7006
5963 MD
Region Örebro län Universitetssjukhuset Örebro, Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicinsk verksamhet

Örebro samt mottagningar inom DUST-regionen

OHSAS 18001:2007
EA: 38
34 37
4772 O
 se ovan Arbets- och miljömedicinsk verksamhet

Örebro samt mottagningar inom DUST-regionen

OHSAS 18001:2007
EA: 38
34 37
4772 O
Rehab Station Stockholm AB Rehabilitering och assistans för personer med neurologiska sjukdomar och skador samt multitrauma - genom en kombination av medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser

Solna, Stockholm

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 38
5115
 se ovan Rehabilitering och assistans för personer med neurologiska sjukdomar och skador samt multitrauma - genom en kombination av medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser

Solna, Stockholm

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 38
5115
 se ovan Rehabilitering och assistans för personer med neurologiska sjukdomar och skador samt multitrauma - genom en kombination av medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser

Solna, Stockholm

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 38
5115 M
 se ovan Rehabilitering och assistans för personer med neurologiska sjukdomar och skador samt multitrauma - genom en kombination av medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser

Solna, Stockholm

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 38
5115 M
Rehn Smide AB Smidestillverkning av stomkonstruktioner och inredningsdetaljer

Huddinge

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 17
3428
 se ovan Smidestillverkning av stomkonstruktioner och inredningsdetaljer

Huddinge

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 17
3428
 se ovan Smidestillverkning av stomkonstruktioner och inredningsdetaljer

Huddinge

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 17
3428 M
 se ovan Smidestillverkning av stomkonstruktioner och inredningsdetaljer

Huddinge

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 17
3428 M
Rentera Syd AB, Rentera AB, Rent a Tent AB Uthyrning och försäljning av tält, möbler och utrustning till fest och arrangemang samt utbildningsverksamhet

Malmö

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 32
5607
 se ovan Uthyrning och försäljning av tält, möbler och utrustning till fest och arrangemang samt utbildningsverksamhet

Malmö

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 32
5607
 se ovan Uthyrning och försäljning av tält, möbler och utrustning till fest och arrangemang samt utbildningsverksamhet

Malmö

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 32
5607 M
 se ovan Uthyrning och försäljning av tält, möbler och utrustning till fest och arrangemang samt utbildningsverksamhet

Malmö

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 32
5607 M
Repligen Sweden AB Tillverkning och anpassning av produkter för tillväxtfaktorer och affinitets ligander till biopharmaceuptisk industri

Lund

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 12
5670
 se ovan Tillverkning och anpassning av produkter för tillväxtfaktorer och affinitets ligander till biopharmaceuptisk industri

Lund

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 12
5670
 se ovan Tillverkning och anpassning av produkter för tillväxtfaktorer och affinitets ligander till biopharmaceuptisk industri

Lund

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 12
5670 M
 se ovan Tillverkning och anpassning av produkter för tillväxtfaktorer och affinitets ligander till biopharmaceuptisk industri

Lund

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 12
5670 M
Returen, Trollhättans stad Demontering av elektronikskrot, mekanisk verkstad, reparation och försäljning av möbler och kläder, städning och trädgårdsskötsel, framtagning av informationsmaterial, hantering av plastprodukter samt drift av stadens återvinningscentral

Trollhättan

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 24
3452 M
 se ovan Demontering av elektronikskrot, mekanisk verkstad, reparation och försäljning av möbler och kläder, städning och trädgårdsskötsel, framtagning av informationsmaterial, hantering av plastprodukter samt drift av stadens återvinningscentral

Trollhättan

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 24
3452 M
Ringhals AB Produktion av el med kärnkraft

Väröbacka

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 25
4473 M
 se ovan Produktion av el med kärnkraft

Väröbacka

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 25
4473 M
 se ovan Produktion av el med kärnkraft

Väröbacka

OHSAS 18001:2007
EA: 25
4473 O
 se ovan Produktion av el med kärnkraft

Väröbacka

OHSAS 18001:2007
EA: 25
4473 O
RLM Mekaniska AB Försäljning, konstruktion och tillverkning av kundanpassad produktionsutrustning till industrin såsom specialmaskiner, fixturer, verktyg och verktygsdetaljer

Västra Tunhem

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 17
5300
 se ovan Försäljning, konstruktion och tillverkning av kundanpassad produktionsutrustning till industrin såsom specialmaskiner, fixturer, verktyg och verktygsdetaljer

Västra Tunhem

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 17
5300
 se ovan Försäljning, konstruktion och tillverkning av kundanpassad produktionsutrustning till industrin såsom specialmaskiner, fixturer, verktyg och verktygsdetaljer

Västra Tunhem

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 17
5300 M
 se ovan Försäljning, konstruktion och tillverkning av kundanpassad produktionsutrustning till industrin såsom specialmaskiner, fixturer, verktyg och verktygsdetaljer

Västra Tunhem

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 17
5300 M
R-man i Värnamo AB Tillverkning av rörkonstruktioner med tyngdpunkt på rörbockning

Värnamo

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 17
1398 M
 se ovan Tillverkning av rörkonstruktioner med tyngdpunkt på rörbockning

Värnamo

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 17
1398 M
Rocklast AB Transport- och maskintjänster inom gruv och anläggning samt uthyrning av maskiner

Gällivare

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 32
5659
 se ovan Transport- och maskintjänster inom gruv och anläggning samt uthyrning av maskiner

Gällivare

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 32
5659
 se ovan Transport- och maskintjänster inom gruv och anläggning samt uthyrning av maskiner

Gällivare

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 32
5659 M
 se ovan Transport- och maskintjänster inom gruv och anläggning samt uthyrning av maskiner

Gällivare

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 32
5659 M
Ronneby Miljö och Teknik AB Produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme, fjärrkyla och dricksvatten. Överföring av elenergi, rening av avloppsvatten, avfallshantering och återvinning, mekanisk verkstad samt tillhörande projekterings- och servicetjänster.

Ronneby

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 25
27
2384 M
 se ovan Produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme, fjärrkyla och dricksvatten. Överföring av elenergi, rening av avloppsvatten, avfallshantering och återvinning, mekanisk verkstad samt tillhörande projekterings- och servicetjänster.

Ronneby

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 25
27
2384 M
Roslagsvatten AB Produktion, distribution, administration och entreprenader inom vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering

Åkersberga (hk), för ytterliggare information angående certifikatsområde kontakta SP Certifiering.

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 27
39
3486
 se ovan Produktion, distribution, administration och entreprenader inom vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering

Åkersberga (hk), för ytterliggare information angående certifikatsområde kontakta SP Certifiering.

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 27
39
3486
 se ovan Produktion, distribution, administration och entreprenader inom vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015
EA: 27
39
3486 M
 se ovan Produktion, distribution, administration och entreprenader inom vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015
EA: 27
39
3486 M
Rottneros Bruk AB Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av CTMP och slipmassa

Rottneros

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 07
4277
 se ovan Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av CTMP och slipmassa

Rottneros

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 07
4277
 se ovan Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av CTMP och slipmassa

Rottneros

SS-EN ISO 50001:2011
EA: 07
4277 ELS
 se ovan Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av CTMP och slipmassa

Rottneros

SS-EN ISO 50001:2011
EA: 07
4277 ELS
 se ovan Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av CTMP och slipmassa

Rottneros

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 07
4277 M
 se ovan Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av CTMP och slipmassa

Rottneros

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 07
4277 M
RTI Group AB Utveckling, tillverkning, försäljning och service av instrument och system för kontroll och kvalitetssäkring av röntgenutrustningar för medicinskt bruk

Mölndal

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 19
4706
 se ovan Utveckling, tillverkning, försäljning och service av instrument och system för kontroll och kvalitetssäkring av röntgenutrustningar för medicinskt bruk

Mölndal

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 19
4706
Rubber Company AB Distribution av industrigummi, transportband, slang, slangkomponenter, transmission, slitgummi, slitplast. Egen serviceorganisation för transportband.

Vallentuna, Karslad , Sundsvall, Umeå, Växjö,

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
2940
 se ovan Distribution av industrigummi, transportband, slang, slangkomponenter, transmission, slitgummi, slitplast. Egen serviceorganisation för transportband.

Vallentuna, Karslad , Sundsvall, Umeå, Växjö,

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
2940
 se ovan Distribution av industrigummi, transportband, slang, slangkomponenter, transmission, slitgummi och slitplast. Serviceorganisation för transportband.

Vallentuna, Karlstad, Sundvall, Umeå, Växjö

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
2940 M
 se ovan Distribution av industrigummi, transportband, slang, slangkomponenter, transmission, slitgummi och slitplast. Serviceorganisation för transportband.

Vallentuna, Karlstad, Sundvall, Umeå, Växjö

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
2940 M
Rundvirke Poles AB, AB Impregna, STAB Suecia AS, OctoWood AB Tillverkning, försäljning och leverans av impregnerade ledningsstolpar, slipers, stängselstolpar, stängseltillbehör, biobränsle, returträ samt övriga trävaror

Ludvika, Oslo (Norge)

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 06
2423
 se ovan Tillverkning, försäljning och leverans av impregnerade ledningsstolpar, slipers, stängselstolpar, stängseltillbehör, biobränsle, returträ samt övriga trävaror

Ludvika, Oslo (Norge)

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 06
2423
 se ovan Tillverkning, försäljning och leverans av impregnerade ledningsstolpar, slipers, stängselstolpar, stängseltillbehör, biobränsle, returträ samt övriga trävaror

Ludvika, Oslo (Norge)

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 06
2423 M
 se ovan Tillverkning, försäljning och leverans av impregnerade ledningsstolpar, slipers, stängselstolpar, stängseltillbehör, biobränsle, returträ samt övriga trävaror

Ludvika, Oslo (Norge)

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 06
2423 M
Röchling Formaterm AB Tillverkning och försäljning av skivor av extruderad termoplast

Virserum

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 14
2794
 se ovan Tillverkning och försäljning av skivor av extruderad termoplast

Virserum

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 14
2794
 se ovan Tillverkning och försäljning av skivor av extruderad termoplast

Virserum

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 14
2794 M
 se ovan Tillverkning och försäljning av skivor av extruderad termoplast

Virserum

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 14
2794 M


Visa denna sida för utskrift.