Ledningssystem


Cert.områden
Alla standarder

Branscher

Regioner

Alla standarder  -  Företag: O...


Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Obab Bygg Stockholm AB Renovering, om- och tillbyggnader i fastigheter

Stockholm

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
5843
 se ovan Renovering, om- och tillbyggnader i fastigheter

Stockholm

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
5843
 se ovan Renovering, om- och tillbyggnader i fastigheter

Stockholm

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
5843 M
 se ovan Renovering, om- och tillbyggnader i fastigheter

Stockholm

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
5843 M
OCS Overhead Conveyor System AB Försäljning, utveckling, produktion och kundanpassning av interna transportssystem inklusive driftssättning SS-EN ISO 9001:2015
EA: 18
5875
 se ovan Försäljning, utveckling, produktion och kundanpassning av interna transportssystem inklusive driftssättning SS-EN ISO 9001:2015
EA: 18
5875
 se ovan Försäljning, utveckling, produktion och kundanpassning av interna transportssystem inklusive driftssättning

Borås

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 18
5875 M
 se ovan Försäljning, utveckling, produktion och kundanpassning av interna transportssystem inklusive driftssättning

Borås

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 18
5875 M
Octopus Medical AB, Limedic AB Import och distribution av medicintekniska produkter inom kardiologi, radiologi, thorax och kärlkirurgi SS-EN ISO 13485:2016 6064 MD
 se ovan Import och distribution av medicintekniska produkter inom kardiologi, radiologi, thorax och kärlkirurgi SS-EN ISO 13485:2016 6064 MD
OF Bygg KB Ny-, till- och ombyggnation av kommersiella fastigheter, bostäder, industribyggnader, privata och offentliga byggnader samt försäljning av bostäder i egen regi SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
6038
 se ovan Ny-, till- och ombyggnation av kommersiella fastigheter, bostäder, industribyggnader, privata och offentliga byggnader samt försäljning av bostäder i egen regi SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
6038
 se ovan Ny-, till- och ombyggnation av kommersiella fastigheter, bostäder, industribyggnader, privata och offentliga byggnader samt försäljning av bostäder i egen regi SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
6038 M
 se ovan Ny-, till- och ombyggnation av kommersiella fastigheter, bostäder, industribyggnader, privata och offentliga byggnader samt försäljning av bostäder i egen regi SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
6038 M
Office IT-Partner Jönköping AB, Office IT-Partner Stockholm och Södertälje AB, Office IT-Partner Uppland AB, Bmore IT AB, Office IT-Partner i Nyköping AB, Office IT-Partner Borås AB, OITP Dalarna AB Tjänster och produkter inom IT-området till företag och organisationer SS-EN ISO 9001:2015
EA: 35
29
5879
 se ovan Tjänster och produkter inom IT-området till företag och organisationer SS-EN ISO 9001:2015
EA: 35
29
5879
 se ovan Tjänster och produkter inom IT-området till företag och organisationer SS-EN ISO 14001:2015
EA: 35
29
5879 M
 se ovan Tjänster och produkter inom IT-området till företag och organisationer SS-EN ISO 14001:2015
EA: 35
29
5879 M
 se ovan Tjänster och produkter inom IT-området till företag och organisationer OHSAS 18001:2007
EA: 35
29
5879 O
 se ovan Tjänster och produkter inom IT-området till företag och organisationer OHSAS 18001:2007
EA: 35
29
5879 O
Office Sverige AB Tjänster och produkter inom IT-området till företag och organisationer SS-EN ISO 9001:2015
EA: 33
2386
 se ovan Tjänster och produkter inom IT-området till företag och organisationer SS-EN ISO 9001:2015
EA: 33
2386
 se ovan Tjänster och produkter inom IT-området till företag och organisationer

HK i Stockholm. För ingående orter, kontakta SP Certifiering.

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 33
2386 M
 se ovan Tjänster och produkter inom IT-området till företag och organisationer

HK i Stockholm. För ingående orter, kontakta SP Certifiering.

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 33
2386 M
 se ovan Tjänster och produkter inom IT-området till företag och organisationer

HK i Stockholm. För ingående orter, kontakta SP Certifiering.

OHSAS 18001:2007
EA: 33
2386 O
 se ovan Tjänster och produkter inom IT-området till företag och organisationer

HK i Stockholm. För ingående orter, kontakta SP Certifiering.

OHSAS 18001:2007
EA: 33
2386 O
OKAB Germany GmbH Konvertierung von Papier und Karton In der Kategorie I Herstellung von Lebensmittel- und Futterverpackungen und Verpackungsmaterial

Lübeck (Deutschland)

FSSC 22000:4 inkl ISO/TS 22002-4
EA: 07
I
5501 FS
 se ovan Konvertierung von Papier und Karton In der Kategorie I Herstellung von Lebensmittel- und Futterverpackungen und Verpackungsmaterial

Lübeck (Deutschland)

FSSC 22000:4 inkl ISO/TS 22002-4
EA: 07
I
5501 FS
OKAB Sweden AB Konvertering av papper och kartong inom kategori I Produktion av förpackningar och förpackningsmaterial avsedda för foder och livsmedel FSSC 22000:4 inkl ISO/TS 22002-4
EA: 07
I M
5500 FS
 se ovan Konvertering av papper och kartong inom kategori I Produktion av förpackningar och förpackningsmaterial avsedda för foder och livsmedel FSSC 22000:4 inkl ISO/TS 22002-4
EA: 07
I M
5500 FS
Olofsfors AB Utveckling, tillverkning och marknadsföring av band för gummihjulsburna maskiner såsom skogsmaskiner, vägstål till väghyvlar och plogar, skopstål till hjullastare och grävlastare samt legoverksamhet i form av maskinbearbetning i kombination med härdning av borstål

Nordmaling

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 18
1648
 se ovan Utveckling, tillverkning och marknadsföring av band för gummihjulsburna maskiner såsom skogsmaskiner, vägstål till väghyvlar och plogar, skopstål till hjullastare och grävlastare samt legoverksamhet i form av maskinbearbetning i kombination med härdning av borstål

Nordmaling

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 18
1648
 se ovan Utveckling, tillverkning och marknadsföring av band för gummihjulsburna maskiner såsom skogsmaskiner, vägstål till väghyvlar och plogar, skopstål till hjullastare och grävlastare samt legoverksamhet i form av maskinbearbetning i kombination med härdning av borstål

Nordmaling

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 18
1648 M
 se ovan Utveckling, tillverkning och marknadsföring av band för gummihjulsburna maskiner såsom skogsmaskiner, vägstål till väghyvlar och plogar, skopstål till hjullastare och grävlastare samt legoverksamhet i form av maskinbearbetning i kombination med härdning av borstål

Nordmaling

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 18
1648 M
Olofströms Kraft AB, Olofström Energiservice AB, Olofströms Kraft Nät AB, Klåvben AB, Olofströms Kabel-TV Aktiebolag Produktion och distribution av fjärrvärme,elenergi och vatten, rening av avloppsvatten, infrastruktur för bredband samt skötsel av parker och grönytor. Distribution av elenergi. Produktion av elenergi. Försäljning och distribution av tjänster inom bredband- telefoni och kabel-TV

Olofströms kommun samt vattenkraftverk i Gonarp, Södrasund, Krokfjorden, Långgölsmåla

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 25
2736 M
 se ovan Produktion och distribution av fjärrvärme,elenergi och vatten, rening av avloppsvatten, infrastruktur för bredband samt skötsel av parker och grönytor. Distribution av elenergi. Produktion av elenergi. Försäljning och distribution av tjänster inom bredband- telefoni och kabel-TV

Olofströms kommun samt vattenkraftverk i Gonarp, Södrasund, Krokfjorden, Långgölsmåla

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 25
2736 M
Olsson & Jansson i Nås AB med dotterbolagen Profcon AB, Swede-Electronics i Nås AB Tillhandahållande av verksamhetsstöd och lokaler för dotterbolag. Försäljning, utveckling, tillverkning och support av elektronik för industriella applikationer. Försäljning, utveckling, tillverkning och service av batteriladdare. SS-EN ISO 9001:2015
EA: 19
6125
 se ovan Tillhandahållande av verksamhetsstöd och lokaler för dotterbolag. Försäljning, utveckling, tillverkning och support av elektronik för industriella applikationer. Försäljning, utveckling, tillverkning och service av batteriladdare. SS-EN ISO 9001:2015
EA: 19
6125
 se ovan Tillhandahållande av verksamhetsstöd och lokaler för dotterbolag. Försäljning, utveckling, tillverkning och support av elektronik för industriella applikationer. Försäljning, utveckling, tillverkning och service av batteriladdare. SS-EN ISO 14001:2015
EA: 19
6125 M
 se ovan Tillhandahållande av verksamhetsstöd och lokaler för dotterbolag. Försäljning, utveckling, tillverkning och support av elektronik för industriella applikationer. Försäljning, utveckling, tillverkning och service av batteriladdare. SS-EN ISO 14001:2015
EA: 19
6125 M
Olssons Elektromekaniska AB Försäljning, utveckling och konstruktion, tillverkning, montering och provning, montage och driftsättning samt service och underhåll av kundspecifika reservkraftsystem

Rydsgård

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 19
5258
 se ovan Försäljning, utveckling och konstruktion, tillverkning, montering och provning, montage och driftsättning samt service och underhåll av kundspecifika reservkraftsystem

Rydsgård

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 19
5258
 se ovan Försäljning, utveckling och konstruktion, tillverkning, montering och provning, montage och driftsättning samt service och underhåll av kundspecifika reservkraftsystem

Rydsgård

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 19
5258 M
 se ovan Försäljning, utveckling och konstruktion, tillverkning, montering och provning, montage och driftsättning samt service och underhåll av kundspecifika reservkraftsystem

Rydsgård

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 19
5258 M
Onninen AB Teknisk grossistverksamhet SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
6103
 se ovan Teknisk grossistverksamhet SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
6103
 se ovan Teknisk grossistverksamhet SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
6103 M
 se ovan Teknisk grossistverksamhet SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
6103 M
Oredssons Elektriska AB Service och installationer av elutrustningar samt försäljning av elprodukter

Osby

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
5144
 se ovan Service och installationer av elutrustningar samt försäljning av elprodukter

Osby

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
5144
 se ovan Service och installationer av elutrustningar samt försäljning av elprodukter

Osby

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
5144 M
 se ovan Service och installationer av elutrustningar samt försäljning av elprodukter

Osby

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
5144 M
Original i Umeå AB Försäljning av tjänster och produkter inom tryckta medier

Umeå

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 09
5471
 se ovan Försäljning av tjänster och produkter inom tryckta medier

Umeå

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 09
5471
 se ovan Försäljning av tjänster och produkter inom tryckta medier

Umeå

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 09
5471 M
 se ovan Försäljning av tjänster och produkter inom tryckta medier

Umeå

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 09
5471 M
Ortoma AB Utveckling, tillverkning och marknadsföring av kirurgiska system för planering och placering/positionering av ortopediska implantat SS-EN ISO 13485:2016
EA: 34
MD 1111
5976 MD
 se ovan Utveckling, tillverkning och marknadsföring av kirurgiska system för planering och placering/positionering av ortopediska implantat SS-EN ISO 13485:2016
EA: 34
MD 1111
5976 MD
Orust Fartygsservice AB Service och underhåll av mekanisk utrustning inom industri, sjöfart och offshore SS-EN ISO 9001:2015
EA: 18
5900
 se ovan Service och underhåll av mekanisk utrustning inom industri, sjöfart och offshore SS-EN ISO 9001:2015
EA: 18
5900
 se ovan Service och underhåll av mekanisk utrustning inom industri, sjöfart och offshore SS-EN ISO 14001:2015
EA: 18
5900 M
 se ovan Service och underhåll av mekanisk utrustning inom industri, sjöfart och offshore SS-EN ISO 14001:2015
EA: 18
5900 M
Osstell AB Utveckling, produktion och marknadsföring av medicintekniska mätinstrument SS-EN ISO 13485:2016
EA: 18
MD 1106
2713 MD
 se ovan Utveckling, produktion och marknadsföring av medicintekniska mätinstrument SS-EN ISO 13485:2016
EA: 18
MD 1106
2713 MD
Ostspecialisten AB Inköp och försäljning av svensk och importerad ost

Linköping

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
3358 M
 se ovan Inköp och försäljning av svensk och importerad ost

Linköping

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
3358 M
Otto Olssons Bil AB Försäljning av nya och begagnade bilar, transportbilar, tillbehör och reservdelar samt reparationer och service

Tomelilla

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
5437
 se ovan Försäljning av nya och begagnade bilar, transportbilar, tillbehör och reservdelar samt reparationer och service

Tomelilla

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
5437
OX2 Group AB Utveckling, byggnation, försäljning och förvaltning av vindkraft

Stockholm, Färjestaden, Östersund, Säljare i Kiruna och Mora

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 25
5223 M
 se ovan Utveckling, byggnation, försäljning och förvaltning av vindkraft

Stockholm, Färjestaden, Östersund, Säljare i Kiruna och Mora

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 25
5223 M


Visa denna sida för utskrift.