Ledningssystem


Cert.områden
Alla standarder

Branscher

Regioner

Alla standarder  -  Företag: K...


Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
K Bengtssons Mekaniska AB Utveckling, tillverkning, lackering samt montering av metallprodukter

Forserum

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 17
3941
 se ovan Utveckling, tillverkning, lackering samt montering av metallprodukter

Forserum

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 17
3941
 se ovan Utveckling, tillverkning, lackering samt montering av metallprodukter

Forserum

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 17
3941 M
 se ovan Utveckling, tillverkning, lackering samt montering av metallprodukter

Forserum

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 17
3941 M
Kaj Johansson Gruppen AB Vännäsby, Kaj Johansson Åkeri AB Vännäsby, Allmiljö i Umeå AB Affärsområdena Mark och Anläggning, Täkt och Maskin, Transport och Logistik, Miljö och Återvinning samt Slam och Renhållning

Vännäsby, Umeå

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 31
4151
 se ovan Affärsområdena Mark och Anläggning, Täkt och Maskin, Transport och Logistik, Miljö och Återvinning samt Slam och Renhållning

Vännäsby, Umeå

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 31
4151
Kaj Johansson Gruppen AB Vännäsby, Kaj Johansson Åkeri AB Vännäsby, Allmiljö i Umeå AB, Umeå, Sollefteå Affärsområdena Mark och Anläggning, Täkt och Maskin, Transport och Logistik, Miljö och Återvinning samt Slam och Renhållning

Vännäsby

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
4151 M
 se ovan Affärsområdena Mark och Anläggning, Täkt och Maskin, Transport och Logistik, Miljö och Återvinning samt Slam och Renhållning

Vännäsby

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
4151 M
 se ovan Affärsområdena Mark och Anläggning, Täkt och Maskin, Transport och Logistik, Miljö och Återvinning samt Slam och Renhållning

Vännäsby, Umeå, Sollefteå

OHSAS 18001:2007
EA: 31
4151 O
 se ovan Affärsområdena Mark och Anläggning, Täkt och Maskin, Transport och Logistik, Miljö och Återvinning samt Slam och Renhållning

Vännäsby, Umeå, Sollefteå

OHSAS 18001:2007
EA: 31
4151 O
Kakeldax i Sverige AB Huvudkontor med inköp, försäljning till byggbolag, hantverkare och återförsäljare, centrallager, kundservice och administration SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
5876
 se ovan Huvudkontor med inköp, försäljning till byggbolag, hantverkare och återförsäljare, centrallager, kundservice och administration SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
5876
 se ovan Huvudkontor med inköp, försäljning till byggbolag, hantverkare och återförsäljare, centrallager, kundservice och administration SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
5876 M
 se ovan Huvudkontor med inköp, försäljning till byggbolag, hantverkare och återförsäljare, centrallager, kundservice och administration SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
5876 M
Kalix Svets & Maskinindustri AB Mekanisk bearbetning i form av CNC-svarvning och -fräsning av komponenter till verkstadsindustrin samt svetsning och mekanisk bearbetning av produkter till bygg- och processindustrin. Montage svets och reparationsarbeten

Kalix

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 17
28
4272
 se ovan Mekanisk bearbetning i form av CNC-svarvning och -fräsning av komponenter till verkstadsindustrin samt svetsning och mekanisk bearbetning av produkter till bygg- och processindustrin. Montage svets och reparationsarbeten

Kalix

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 17
28
4272
 se ovan Mekanisk bearbetning i form av CNC-svarvning och -fräsning av komponenter till verkstadsindustrin samt svetsning och mekanisk bearbetning av produkter till bygg- och processindustrin. Montage svets och reparationsarbeten

Kalix

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 17
28
4272 M
 se ovan Mekanisk bearbetning i form av CNC-svarvning och -fräsning av komponenter till verkstadsindustrin samt svetsning och mekanisk bearbetning av produkter till bygg- och processindustrin. Montage svets och reparationsarbeten

Kalix

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 17
28
4272 M
 se ovan Mekanisk bearbetning i form av CNC-svarvning och -fräsning av komponenter till verkstadsindustrin samt svetsning och mekanisk bearbetning av produkter till bygg- och processindustrin. Montering av byggnadssmide.

Kalix

OHSAS 18001:2007
EA: 17
28
4272 O
 se ovan Mekanisk bearbetning i form av CNC-svarvning och -fräsning av komponenter till verkstadsindustrin samt svetsning och mekanisk bearbetning av produkter till bygg- och processindustrin. Montering av byggnadssmide.

Kalix

OHSAS 18001:2007
EA: 17
28
4272 O
Kallax Flyg AB Helikoptertransporter av personer och material samt inspektion och bevakning

Kiruna, Piteå-Långnäs

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 39
3600 M
 se ovan Helikoptertransporter av personer och material samt inspektion och bevakning

Kiruna, Piteå-Långnäs

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 39
3600 M
Kalles Bud & Transport i Norr AB In- och utrikes flyttningar, transport av ömtåligt och svårhanterligt gods, magasinering av bohag samt drift av lagerhotell

Luleå

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 31
3161
 se ovan In- och utrikes flyttningar, transport av ömtåligt och svårhanterligt gods, magasinering av bohag samt drift av lagerhotell

Luleå

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 31
3161
 se ovan In- och utrikes flyttningar, transport av ömtåligt och svårhanterligt gods, maganisering av bohag samt drift av lagerhotell

Luleå

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
3161 M
 se ovan In- och utrikes flyttningar, transport av ömtåligt och svårhanterligt gods, maganisering av bohag samt drift av lagerhotell

Luleå

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
3161 M
 se ovan In- och utrikes flyttningar, transport av ömtåligt och svårhanterligt gods, magasinering av bohag samt drift av lagerhotell

Luleå

OHSAS 18001:2007
EA: 31
3161 O
 se ovan In- och utrikes flyttningar, transport av ömtåligt och svårhanterligt gods, magasinering av bohag samt drift av lagerhotell

Luleå

OHSAS 18001:2007
EA: 31
3161 O
Kalmar Energi Försäljning, produktion och distribution av el, värme, kyla och biobränsle

Kalmar

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 25
4946
 se ovan Försäljning, produktion och distribution av el, värme, kyla och biobränsle

Kalmar

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 25
4946
 se ovan Försäljning, produktion och distribution av el, värme, kyla och biobränsle

Kalmar

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 25
4946 M
 se ovan Försäljning, produktion och distribution av el, värme, kyla och biobränsle

Kalmar

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 25
4946 M
KAMI AB Produktion och marknadsföring av plåttaksprofiler samt tillbehör

Kalix

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
1316
 se ovan Produktion och marknadsföring av plåttaksprofiler samt tillbehör

Kalix

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
1316
Kastrup & Genberg AB Utveckling, inköp, montering och marknadsföring av produkter för rengöring av värmeytor i industripannor, maskiner för rengöring av rör samt produkter för rökgasanalys

Södertälje

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
3263
 se ovan Utveckling, inköp, montering och marknadsföring av produkter för rengöring av värmeytor i industripannor, maskiner för rengöring av rör samt produkter för rökgasanalys

Södertälje

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
3263
 se ovan Utveckling, inköp, montering och marknadsföring av produkter för rengöring av värmeytor i industripannor, maskiner för rengöring av rör samt produkter för rökgasanalys

Södertälje

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
3263 M
 se ovan Utveckling, inköp, montering och marknadsföring av produkter för rengöring av värmeytor i industripannor, maskiner för rengöring av rör samt produkter för rökgasanalys

Södertälje

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
3263 M
Keolis Sverige AB, Trafikområde Stockholm City Linjetrafik med persontransporter genom busstrafik inklusive fordonsunderhåll SS-ISO 39001:2012 Vägtrafiksäkerhet
EA: 31
5950 T
 se ovan Linjetrafik med persontransporter genom busstrafik inklusive fordonsunderhåll SS-ISO 39001:2012 Vägtrafiksäkerhet
EA: 31
5950 T
KFS AnläggningsKonstruktörer AB Rådgivande ingenjörsverksamhet, utredningar och konstruktion för anläggningsbyggande såsom hamnar, broar, vattenkraftverk, dammar och VA-anläggningar

Solna

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 34
5080
 se ovan Rådgivande ingenjörsverksamhet, utredningar och konstruktion för anläggningsbyggande såsom hamnar, broar, vattenkraftverk, dammar och VA-anläggningar

Solna

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 34
5080
 se ovan Rådgivande ingenjörsverksamhet, utredningar och konstruktion för anläggningsbyggande såsom hamnar, broar, vattenkraftverk, dammar och VA-anläggningar

Solna

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 34
5080 M
 se ovan Rådgivande ingenjörsverksamhet, utredningar och konstruktion för anläggningsbyggande såsom hamnar, broar, vattenkraftverk, dammar och VA-anläggningar

Solna

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 34
5080 M
KG Knutsson AB med dotterbolagen Carsmart AB och Hydratronics AB Marknadsföring, försäljning, service och reparation av komponenter, reservdelar, tillbehör, verktyg till marin- och fordonsbranschen. Utveckling och försäljning av elektroniska styrsystem för hydraulik. Vagnparksägande och -administration. SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
6081
 se ovan Marknadsföring, försäljning, service och reparation av komponenter, reservdelar, tillbehör, verktyg till marin- och fordonsbranschen. Utveckling och försäljning av elektroniska styrsystem för hydraulik. Vagnparksägande och -administration. SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
6081
KG Knutsson AB med dotterbolaget Carsmart AB Marknadsföring, försäljning, service och reparation av komponenter, reservdelar, tillbehör, verktyg till marin- och fordonsbranschen. Vagnparksägande och -administration. SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
6081 M
 se ovan Marknadsföring, försäljning, service och reparation av komponenter, reservdelar, tillbehör, verktyg till marin- och fordonsbranschen. Vagnparksägande och -administration. SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
6081 M
Kingsrød Transport AS Logistik inklusive nationella och internationella transporter, tulldeklarationer, magasinering/lagring, distribution samt kran- och bulktransporter

Sarpsborg

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 31
5106
 se ovan Logistik inklusive nationella och internationella transporter, tulldeklarationer, magasinering/lagring, distribution samt kran- och bulktransporter

Sarpsborg

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 31
5106
 se ovan Logistik inklusive nationella och internationella transporter, tulldeklarationer, magasinering/lagring, distribution samt kran- och bulktransporter

Sarpsborg

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
5106 M
 se ovan Logistik inklusive nationella och internationella transporter, tulldeklarationer, magasinering/lagring, distribution samt kran- och bulktransporter

Sarpsborg

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
5106 M
Kinnalin Tapet och Logistik AB, Bocotex AB Design, tillverkning, marknadsföring och försäljning av textilier och textiltapeter

Kinna

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 04
2441 M
 se ovan Design, tillverkning, marknadsföring och försäljning av textilier och textiltapeter

Kinna

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 04
2441 M
Kitron AB Manufacturing of high-density electronics for medical devices

Jpg

SS-EN ISO 13485:2012
EA: 19
MD 0101 MD 1111
5927 MD
 se ovan Manufacturing of high-density electronics for medical devices

Jpg

SS-EN ISO 13485:2012
EA: 19
MD 0101 MD 1111
5927 MD
Kjellbergs Logistik & Teknik AB Vägtransporter av gods, materialhantering och bearbetning av produktionskassationer, reparationsverksamhet för tunga och lätta fordon, försäljning av reservdelar, tillbehör och däck

Hällefors

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 31
2624
 se ovan Vägtransporter av gods, materialhantering och bearbetning av produktionskassationer, reparationsverksamhet för tunga och lätta fordon, försäljning av reservdelar, tillbehör och däck

Hällefors

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 31
2624
 se ovan Vägtransporter av gods, materialhantering och bearbetning av produktionskassationer, reparationsverksamhet för tunga och lätta fordon, försäljning av reservdelar, tillbehör och däck

Hällefors

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
2624 M
 se ovan Vägtransporter av gods, materialhantering och bearbetning av produktionskassationer, reparationsverksamhet för tunga och lätta fordon, försäljning av reservdelar, tillbehör och däck

Hällefors

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
2624 M
Kjellis Offset AB Konsultation och produktion av trycksaker

Huddinge

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 09
3773 M
 se ovan Konsultation och produktion av trycksaker

Huddinge

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 09
3773 M
Klimat & Automatikkontroll AB Tjänster inom service och installation, VVS, kyla, styr- och reglerteknik, värmepumpsystem samt teknisk fastighetsförvaltning

Åkarp

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
5306
 se ovan Tjänster inom service och installation, VVS, kyla, styr- och reglerteknik, värmepumpsystem samt teknisk fastighetsförvaltning

Åkarp

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
5306
 se ovan Tjänster inom service och installation, VVS, kyla, styr- och reglerteknik, värmepumpsystem samt teknisk fastighetsförvaltning

Åkarp

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
5306 M
 se ovan Tjänster inom service och installation, VVS, kyla, styr- och reglerteknik, värmepumpsystem samt teknisk fastighetsförvaltning

Åkarp

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
5306 M
Klottrets Fiende No 1 ALL Remove Syd Förs AB Klottersanering, klotterskydd, impregnering, ytbehandling samt fasadhygien, garagestädning, sopkärlstvätt och övrig rengöring

Malmö (Arlöv), Helsingborg

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 39
1856 M
 se ovan Klottersanering, klotterskydd, impregnering, ytbehandling samt fasadhygien, garagestädning, sopkärlstvätt och övrig rengöring

Malmö (Arlöv), Helsingborg

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 39
1856 M
Konsultia AB Personaluthyrning och rekrytering till industri- och logistikföretag

Umeå, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 35
5837
 se ovan Personaluthyrning och rekrytering till industri- och logistikföretag

Umeå, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 35
5837
 se ovan Personaluthyrning och rekrytering till industri- och logistikföretag

Umeå, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå

SS-EN ISO 14001:2004
EA: 35
5837 M
 se ovan Personaluthyrning och rekrytering till industri- och logistikföretag

Umeå, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå

SS-EN ISO 14001:2004
EA: 35
5837 M
 se ovan Personaluthyrning och rekrytering till industri- och logistikföretag

Umeå, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå

OHSAS 18001:2007
EA: 35
5837 O
 se ovan Personaluthyrning och rekrytering till industri- och logistikföretag

Umeå, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå

OHSAS 18001:2007
EA: 35
5837 O
Kontorab AB, Norrköping Sortimentsval, inköp, försäljning, lagerhållning och distribution av kontorsmaterial och all övrig kontorsutrustning till kontor, industri och förvaltning samt teknisk, konsultativ och administrativ service

Norrköping

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
4009
 se ovan Sortimentsval, inköp, försäljning, lagerhållning och distribution av kontorsmaterial och all övrig kontorsutrustning till kontor, industri och förvaltning samt teknisk, konsultativ och administrativ service

Norrköping

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
4009
 se ovan Sortimentsval, inköp, försäljning, lagerhållning och distribution av kontorsmaterial och all övrig kontorsutrustning till kontor, industri och förvaltning samt teknisk, konsultativ och administrativ service

Norrköping

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
4009 M
 se ovan Sortimentsval, inköp, försäljning, lagerhållning och distribution av kontorsmaterial och all övrig kontorsutrustning till kontor, industri och förvaltning samt teknisk, konsultativ och administrativ service

Norrköping

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
4009 M
Koster Marin AB Sjötransport av passagerare, gods och fordon

Sydkoster

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
5308 M
 se ovan Sjötransport av passagerare, gods och fordon

Sydkoster

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
5308 M
K-rauta AB Byggvaruhandel SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
6035 M
 se ovan Byggvaruhandel SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
6035 M
Krusänga Åkeri AB Transport, sortering och bearbetning av metallskrot

Delsbo

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
5736 M
 se ovan Transport, sortering och bearbetning av metallskrot

Delsbo

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
5736 M
Krylbo Elektra AB med uhPartner AB Underhåll, service och försäljning av elektriska och mekaniska produkter. Fältservice och vibrationsmätning. SS-EN ISO 9001:2015
EA: 19
6050
 se ovan Underhåll, service och försäljning av elektriska och mekaniska produkter. Fältservice och vibrationsmätning. SS-EN ISO 9001:2015
EA: 19
6050
 se ovan Underhåll, service och försäljning av elektriska och mekaniska produkter. Fältservice och vibrationsmätning. SS-EN ISO 14001:2015
EA: 19
6050 M
 se ovan Underhåll, service och försäljning av elektriska och mekaniska produkter. Fältservice och vibrationsmätning. SS-EN ISO 14001:2015
EA: 19
6050 M
Kundia AB, Kundia HR AB, Kundia Holding AB Facility Management (FM) strategisk ledning, styrning, samordning och produktion av supporttjänster till företag och fastigheter under en och samma ledning, Bemanning, rekrytering och omställning av personal

Västertorp

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 35
4122
 se ovan Facility Management (FM) strategisk ledning, styrning, samordning och produktion av supporttjänster till företag och fastigheter under en och samma ledning, Bemanning, rekrytering och omställning av personal

Västertorp

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 35
4122
 se ovan Facility management (FM) strategisk ledning, styrning, samordning och produktion av supporttjänster till företag och fastigheter under en och samma ledning, Bemanning, rekrytering och omställning av personal

Västertorp

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 35
4122 M
 se ovan Facility management (FM) strategisk ledning, styrning, samordning och produktion av supporttjänster till företag och fastigheter under en och samma ledning, Bemanning, rekrytering och omställning av personal

Västertorp

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 35
4122 M
 se ovan Facility management (FM) strategisk ledning, styrning, samordning och produktion av supporttjänster till företag och fastigheter under en och samma ledning, Bemanning, rekrytering och omställning av personal OHSAS 18001:2007
EA: 35
4122 O
 se ovan Facility management (FM) strategisk ledning, styrning, samordning och produktion av supporttjänster till företag och fastigheter under en och samma ledning, Bemanning, rekrytering och omställning av personal OHSAS 18001:2007
EA: 35
4122 O
Kungsbacka Byggnads AB (KBAB) Entreprenader och tjänster inom byggsektorn

Kungsbacka

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
5725
 se ovan Entreprenader och tjänster inom byggsektorn

Kungsbacka

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
5725
 se ovan Entreprenader och tjänster inom byggsektorn

Kungsbacka

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
5725 M
 se ovan Entreprenader och tjänster inom byggsektorn

Kungsbacka

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
5725 M
Kungsäter Industri AB Utveckling, tillverkning och försäljning av produkter baserade på teknisk textil

Kungsäter

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 04
5447
 se ovan Utveckling, tillverkning och försäljning av produkter baserade på teknisk textil

Kungsäter

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 04
5447
KUSKATORPET AB Åkeri, mark-, anläggnings- och rivningsentreprenader, mottagning och behandling av avfall med produktion och försäljning av kompost-, jordprodukter samt biobränsle, inköp och försäljning av stenmaterial och betongklossar

Halmstad

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 24
28 31
4891
 se ovan Åkeri, mark-, anläggnings- och rivningsentreprenader, mottagning och behandling av avfall med produktion och försäljning av kompost-, jordprodukter samt biobränsle, inköp och försäljning av stenmaterial och betongklossar

Halmstad

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 24
28 31
4891
 se ovan Åkeri, mark-, anläggnings- och rivningsentreprenader, mottagning och behandling av avfall med produktion och försäljning av kompost-, jordprodukter samt biobränsle, inköp och försäljning av stenmaterial och betongklossar

Halmstad

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 24
28 31
4891 M
 se ovan Åkeri, mark-, anläggnings- och rivningsentreprenader, mottagning och behandling av avfall med produktion och försäljning av kompost-, jordprodukter samt biobränsle, inköp och försäljning av stenmaterial och betongklossar

Halmstad

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 24
28 31
4891 M
Kuusakoski Sverige AB, KS Recycling AB Insamling och återvinning av främst metall- och elektronikskrot samt förädling till nya råvaror genom industriell miljöteknik

Stockholm, Gällivare, Gävle, Kiruna, Luleå, Lycksele, Oxelösund, Skelleftehamn, Spånga, Timrå, Umeå, (Korsberga) Vetlanda, Malmö = (KS Recycling AB)

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 24
29
2115
 se ovan Insamling och återvinning av främst metall- och elektronikskrot samt förädling till nya råvaror genom industriell miljöteknik

Stockholm, Gällivare, Gävle, Kiruna, Luleå, Lycksele, Oxelösund, Skelleftehamn, Spånga, Timrå, Umeå, (Korsberga) Vetlanda, Malmö = (KS Recycling AB)

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 24
29
2115
 se ovan Insamling och återvinning av främst metall- och elektronikskrot samt förädling till nya råvaror genom industriell miljöteknik

Stockholm, Gällivare, Gävle, Kiruna, Luleå, Lycksele, Oxelösund, Skelleftehamn, Spånga, Timrå, Umeå, Korsberga (Vetlanda), Malmö = (KS Recycling AB)

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 24
29
2115 M
 se ovan Insamling och återvinning av främst metall- och elektronikskrot samt förädling till nya råvaror genom industriell miljöteknik

Stockholm, Gällivare, Gävle, Kiruna, Luleå, Lycksele, Oxelösund, Skelleftehamn, Spånga, Timrå, Umeå, Korsberga (Vetlanda), Malmö = (KS Recycling AB)

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 24
29
2115 M
KuvertTeamet i Sverige AB Försäljning av kuvert, papper, emballage och trycksaker

Bankeryd, Solna och Göteborg

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 09
2838
 se ovan Försäljning av kuvert, papper, emballage och trycksaker

Bankeryd, Solna och Göteborg

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 09
2838
 se ovan Försäljning av kuvert, papper, emballage och trycksaker

Bankeryd, Solna och Göteborg

SS-EN ISO 14001:2004
EA: 09
2838 M
 se ovan Försäljning av kuvert, papper, emballage och trycksaker

Bankeryd, Solna och Göteborg

SS-EN ISO 14001:2004
EA: 09
2838 M
Kåver & Mellin AB Konstruktionsprojektering inom hus och anläggning

Stockholm, Uppsala

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 34
3939
 se ovan Konstruktionsprojektering inom hus och anläggning

Stockholm, Uppsala

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 34
3939
 se ovan Konstruktionsprojektering inom hus och anläggning

Stockholm, Uppsala

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 34
3939 M
 se ovan Konstruktionsprojektering inom hus och anläggning

Stockholm, Uppsala

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 34
3939 M
Käppalaförbundet Omhändertagande och rening av spillvatten från anslutna kommuner samt produktion och försäljning av fordonsgas, värmeenergi och jordförbättringsmedel

Lidingö

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 27
24
2514 M
 se ovan Omhändertagande och rening av spillvatten från anslutna kommuner samt produktion och försäljning av fordonsgas, värmeenergi och jordförbättringsmedel

Lidingö

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 27
24
2514 M
Käringötrafiken AB Skärgårdstrafik avseende gods och passagerare SS-EN ISO 9001:2015
EA: 31
5931
 se ovan Skärgårdstrafik avseende gods och passagerare SS-EN ISO 9001:2015
EA: 31
5931
 se ovan Skärgårdstrafik avseende gods och passagerare SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
5931 M
 se ovan Skärgårdstrafik avseende gods och passagerare SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
5931 M
 se ovan Skärgårdstrafik avseende gods och passagerare OHSAS 18001:2007
EA: 31
5931 O
 se ovan Skärgårdstrafik avseende gods och passagerare OHSAS 18001:2007
EA: 31
5931 O
Kärnsund Wood Link AB Import och grossistverksamhet av trä- och träbaserade produkter

Kållered

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
5634
 se ovan Import och grossistverksamhet av trä- och träbaserade produkter

Kållered

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
5634
 se ovan Import och grossistverksamhet av trä- och träbaserade produkter

Kållered

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
5634 M
 se ovan Import och grossistverksamhet av trä- och träbaserade produkter

Kållered

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
5634 M
Köksmontage Gruppen AB Vitvaruinstallationer

Huddinge

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
4108
 se ovan Vitvaruinstallationer

Huddinge

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
4108
 se ovan Vitvaruinstallationer

Huddinge

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
4108 M
 se ovan Vitvaruinstallationer

Huddinge

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
4108 M


Visa denna sida för utskrift.