Ledningssystem


Cert.områden

Branscher

Regioner

Sök företag med certifierat ledningssystem

Certifierade företag redovisas i bokstavsordning under respektive certifieringsområde.

Vid frågor kontakta beslutshandläggare vid SP Certifiering, spcertifiering@sp.se

Vi har ett nära samarbete med TÜF Nord när det gäller certifiering enligt FSC.

Certifieringsområden

Arbetsmiljö 
  

AFS 2001:1

OHSAS 18001:2007

SS-ISO 45001:2018
 


Hållbarhet 
  

SIS-SP 2:2015 Socialt ansvarstagande - systematisk egendeklaration

SS-ISO 20121:2012 Hållbarhet vid Enstaka evenemang

SS-ISO 20121:2012 Hållbarhet vid evenemang, Organisation/företag

SS-ISO 20121:2012 Hållbarhet vid Återkommande evenemang
 

 

 


Kvalitet 
  

Certifierad Grafisk Produktion

FHV-Kravdokument

FSSC 22000:4 inkl ISO/TS 22002-1

FSSC 22000:4 inkl ISO/TS 22002-4

ISO 20252:2012 Marknads- opinions- och samhällsundersökningar

ISO 22000 Förpackning

ISO 22000 Transport

ISO 22000:2005

ISO/IEC 27001: 2013

SS-EN ISO 13485:2012

SS-EN ISO 13485:2016

SS-EN ISO 22301:2014

SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material

SS-EN ISO 9001:2015
 

 


Miljö 
  

EMAS, EG Förordning nr 1221/2009

Energikartläggning i stora företag

SS-EN ISO 14001:2015

SS-EN ISO 50001:2011
 

 

 


Skog 
  

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody

PEFC SWE 002:3 Skogsstandard

PEFC SWE 002:4 Skogsstandard

PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard


Alla standarder